Spínacie prvky

Ovládač žalúzií s binárnymi vstupmi

Kategória: Spínacie prvky
Zariadenie je určené na ovládanie žalúzií. Má dvojicu spínacích relé a dvojicu binárnych vstupov.
Desaťkanálový reléový spínač

Kategória: Spínacie prvky
R10SW je univerzálny reléový spínač, so širokým spektrom využitia. Je určený na spínanie jednosmernej a striedavej záťaže do 5 A.
Päťkanálový ovládač žalúzií / desaťkanálový spínač
Kategória: Spínacie prvky
R10SW5S je určený na ovládanie žalúzií. Možno ho použiť aj na spínanie jednosmernej a striedavej záťaže do 5 A.
Dvojkanálový reléový spínač

Kategória: Spínacie prvky
R2SW je univerzálny reléový prepínač. Je určený na spínanie alebo prepínanie jednosmernej a striedavej záťaže do 16 A.
Päťkanálový reléový spínač

Kategória: Spínacie prvky
R5SW je univerzálny reléový spínač, so širokým spektrom využitia. Je určený na spínanie jednosmernej a striedavej záťaže do 5 A.
Dvojkanálový ovládač žalúzií / päťkanálový spínač
Kategória: Spínacie prvky
R5SW2S je určený na ovládanie žalúzií. Možno ho použiť aj na spínanie jednosmernej a striedavej záťaže do 5 A.
Trojkanálový polovodičový spínač / stmievač
Kategória: Spínacie prvky
SW3DIM je určený na spínanie a stmievanie pre zariadenia, ktoré sú napájané jednosmerným prúdom a napätím do 24 V.
Štvorkanálový triakový spínač

Kategória: Spínacie prvky
T4SW je štvorkanálový triakový spínač so spínaním v nule. Výstupný obvod je galvanicky oddelený.

Vstupné jednotky a senzory

Štvorkanálový analógový vstup

Kategória: Vstupné jednotky a senzory
AD4C je určený na meranie analógových napätí a prúdov. Rozsah vstupných hodnôt zodpovedá štandardom 0(1)-10V a 4-20mA.
Dvojkanálový analógový/binárny vstup

Kategória: Vstupné jednotky a senzory
ADIN-1A je určené na meranie analógových úrovní napätí.

Senzor kvality vzduchu

Kategória: Vstupné jednotky a senzory
Senzor kvality vzduchu poskytuje informácie o úrovni koncentrácie CO2 v priestore.

Šesťkanálový binárny vstup

Kategória: Vstupné jednotky a senzory
B6IN je určený na snímanie signálov zo zariadení, ktoré majú binárny alebo bezpotenciálový výstup.
Binárny vstup

Kategória: Vstupné jednotky a senzory
Binárny vstup slúži na snímanie stavu tlačidiel, meranie teploty v miestnosti a ovládanie signalizačných LED tlačidla.
Senzor vlhkosti

Kategória: Vstupné jednotky a senzory
Senzor slúži na meranie vlhkosti a teploty vzduchu.

Meteorologický senzor

Kategória: Vstupné jednotky a senzory
Meteorologický senzor svojimi parametrami nahrádza funkcie meteostanice.

Vstupná jednotka pre meteorologické senzory
Kategória: Vstupné jednotky a senzory
MSI slúži ako vstupná jednotka pre senzory meteostanice.

Vstupná jednotka pre teplotné senzory
Kategória: Vstupné jednotky a senzory
Je určený na meranie teploty.


Výstupné jednotky

Trojkanálový analógový ovládač

Kategória: Výstupné jednotky
A3DR je analógový ovládač určený pre zariadenia, ktoré sa ovládajú jednosmerným napätím alebo prúdom.
Osemkanálový PG výstup

Kategória: Výstupné jednotky
Zariadenie má 8 PG výstupov. Každý výstup má vlastnú signalizačnú LED, ktorá svieti počas zopnutia príslušného PG výstupu.

Systémové jednotky

Rozbočovač zbernice

Kategória: Systémové jednotky
BH4S zvyšuje spoľahlivosť CPUS systému a uľahčuje detekciu porúch. Umožňuje zbernicu rozdeliť na ďalšie 4 nezávislé vetvy.
Centrálna jednotka

Kategória: Systémové jednotky
Centrálna jednotka CU tvorí základ CPUS inštalácie. Zabezpečuje napájanie systému, monitoruje spotrebu a poruchy na zbernici.

Príslušenstvo

Rozširujúci vstupno-výstupný modul pre BIN
Kategória: Príslušenstvo
Je určený na ovládanie elektrických pohonov brán.

Káblový zväzok pre BIN

Kategória: Príslušenstvo
CEBIN slúži na pripojenie binárneho vstupu BIN ku zbernici.

Externý teplomer

Kategória: Príslušenstvo
EXDS18B20P slúži ako externý teplotný senzor k binárnemu vstupu BIN.

Zobraziť už nevyrábané produkty:

Zanechajte nám odkaz

Kontakt

email

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií